متن آهنگ شروع یک آغاز تس | MusText-DressKade.iR

وقتی جاری میشه رو ورقم کلماتواسه کلاه خشمَم ندارم رو سرم جایه کینه ی قدیمیه ، یه زخم کُهنهخنجر مشترکمون نسبتِ عُمق زَخماستکِی میفهمیم معنیِ اتحادو ؟کِی میبینیم قدرتِ کلماتو ؟کی زده بود اینو به کِتفم به پُشتِت ؟امان ، امان از توده ها ، هَوار از گلوله هافرار از هُنرِ بی درد ، امان از سوژه هاشیه پای فّکرَم تو نواره ، یکیش جنوب شرقیکیش به اشعه ی اَبَر ستاره کَمونه کردامان از درد و شعرای بی اثراز رپکُنای بی دغدغه ام سیِ بی رمغسرعت زمین تو شیب قرضیوقتی نظریه پرداز از لبه هاش میترسیدجونِت برای دروغ کند از وجودِتبی ردِّ پاها جهان ، تو غروبه !اینا نه نظرِ شخصه نه افکارِ شومهاین دادِ عدله اگه خوب گوش بدی با روحِتیا ذهنِت ، خودِ خودِتهر چی میخوای اسمشو بزار ، مَن ، مَنِ مَنه ..حدتو بشناس ، دونِتو بکاراز انکار شروع میشه میرسه به یقیندرسته تو این تکرار ، نقش میزنی میریولی ، گُریز از مرکز کارِ قشنگی نیست !ترسو بودن بده ، ترسیدن خوبهنگو کُجاست آزادی ، بده نشونشتو کجایی آزادی گم شد؟من اینجام ، جات کنارم خالیهیه دست میخوام فشاز بدم تو صُبحِ شادی .. تو کجایی ؟!کجایی لعنتی بگو کجایی ..میدونم مثل من و باد ، بی خانمانیتو عُمقِ تاریخ ، پنهانی ..ما پُر از سلول با دردهای مُشترکپُر از آدم با عقاید محترمپُر از نیاز به آزادی ، آرامِششاید این رنج ها شروعِ یک آغازه ..جایی نیست برا هَمَمون ، مهاری نیست برای جورقیمتِ خونه قیمتِ طلای صُلحرو زبونا مُذابِ سُرب ، خوشه ها بُمبگَندُما خُشک ، مُسابقات برای بُردکی همون لحظه کیو کُشتتو سَرا گُم شُد دُرِّ آزادی روزمره بولداستعفا بده از ، براشون کار کردناینا هَمونان که روزامونو سیاه کردنتو رسانشون راه نشون دادن چاه کندنکاهش جمعیته هدف حُکام قطعاتو سکوتِ هیپ هاپ جوجه رپرا کار کردنبرای عام ، بفرما طناب دار ام سیِ سال !چسبی به نامِ زخم ، رو تاولی به اسمِ شهربه دستورِ همین حُکّام رو کاغذا نوشتن مرزبه خودتون بیاید ، زمینو که نمیفروشندولتا نباید شیره ی ما رو بدوشن !تو بانکا سرمایه ی زمینِ بی خُداهاستبه خُدای ما سِیلَم نمیاد بی مهاباکی میفهمیم معنی اتحادو ؟کی میبینیم قدرت کلماتو ؟لعنتیرها شوما پُر از سلول با دردهای مُشترکپُر از آدم با عقاید محترمپُر از نیاز به آزادی ، آرامِششاید این رنج ها شروعِ یک آغازهما پُر از سلول با دردهای مُشترکپُر از آدم با عقاید محترمپُر از نیاز به آزادی ، آرامِششاید این رنج ها شروعِ یک آغازه …

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *