متن آهنگ جادوگر پرداد | MusText-DressKade.iR

بیا با کفشام راه برو بعد ، منو قضاوت کنحالِ همه ی ما خوب است ، حالا تو باور کنحال همه ی ما خوب استاگه دردی هست یه دارو استآرامگاهی برای یک آشوب استتوی چنته ی هممون یه جادو استحتی یه جارو واسه پروازنه هیچ وقت نبر اینو از یادکه هیچ کاری نشد ندارهاینو میگم و تا تَهش هستم پاتمنم یکی همینجوری أ بالای پرتگاه پرتم دادکه الان بهت میگم هیچکاری نشد ندارهنشد نداره اینو خواستی بنویس با هشتگ پردادنه نمیشه نداریم ، پیاده گَز کردیم الان سواریماین همه غصه دورمون غمی نداریمآینده رو خودمون میسازیم ، خودمون اوسا بناییمهمه چی توو خودته ، سیاه یا سفید انتخاب خودتهتو انتخابی از این طبیعت بودی ، حالا کلاً این طبیعت به انتخابتهمشاهده مطالب بیشتر در کانال تلگرام ماهمه چی به تو ربط داره توو این رابطهتنها چیزی که توو عصرِ ثابتِ بی ثباتی ثابتهجهان جریان داره نه که راکده ، وقتی حسابت پاک دیگه تورو چه باکتهبیا با کفشم راه برو ، راهو نشونت میدهیه صدایی توی گوشم میگه ، الان وقتشه دیگهنه ، نه نمیشه نمیشهاین جارو واسه پاکیه ، واسه پرواز نمیشهنه ، نه نمیشه نمیشهاین جارو واسه پاکیه ، واسه پرواز نمیشهمنم جوابشونو میدم ، نگن لاله فقط میشنوفهچون میدونم گل با اینکه میدونه چیده است ولی میشکفهأ طرف طبیعت به تو عنایت شده این تحفهحالا هرکی یه چی برمیداره سرِ این سفرهشاعرِ شهیر هم أ قدیم گفتهکین طلب در تو گروگان خداستزانک هر طالب به مطلوبی سزاستحالا من طلبم أ شما طلاب جداستکاره من ساختنِ تفاوت اونم از شباهتاستمیخوام بکنم پرواز با این جارواسمم قادره بقیه صدام میکنن یارواسمِ جارومم گذاشتم جادوشاید بگی غیر ممکنه ولی اومدم دقیقا همینو ممکن کنماینجا بهم میگن دیوونه ولی یه روز میبینن این کارو میکنمهمه چی توو خودته ، سیاه یا سفید انتخاب خودتهتو انتخابی از این طبیعت بودی ، حالا کلاً این طبیعت به انتخابتههمه چی به توو ربط داره توو این رابطهتنها چیزی که توو عصرِ ثابتِ بی ثباتی ثابتهجهان جریان داره نه که راکده ، وقتی حسابت پاک دیگه تورو چه باکتهبیا با کفشم راه برو ، راهو نشونت میدهیه صدایی توی گوشم میگه ، الان وقتشه دیگهاونایی که به من و این جارو خندیدینمرد نیستم با پروازم اشکتونو در نیارمچیکارِ من و رویاهام دارینمنی که کاری به کارتون اصن ندارماونایی که گل نثارم نکردنبگین سره قبرمم گلی نیارنتا توو چند دقیقه با کفشام راه برییه توکِ پا میرم قاضیرو بیارمهمه چی توو خودته ، سیاه یا سفید انتخاب خودتهتو انتخابی از این طبیعت بودی ، حالا کلاً این طبیعت به انتخابتههمه چی به توو ربط داره توو این رابطهتنها چیزی که توو عصرِ ثابتِ بی ثباتی ثابتهجهان جریان داره نه که راکده ، وقتی حسابت پاک دیگه تورو چه باکته

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *