متن آهنگ جیره فرزان و بامداد | MusText-DressKade.iR

دانلود آهنگ جیره فرزان و بامداد[ورس یک]شکل میگیره هنرِ خیابونیبا یه صدا که میخواد منفجر شه باز رو بیتاومدی پُر کنی قلکتو قانونیبعدِ سال ها فهمیدی یه معترضِ خواب بودیاگه به هیپ هاپ مثِ مخدر نگاه کنییه متاع نابه که تو ازش پاک موندیزیر زمین آتیش کدست ما مشغولِ عبادتاومدیم بزرگترین شعله رو به پا کنیمبا بامداد مبتکرِ راه بودیمما تاگ لایفو کردیمش یه فاز خوب نیستواسه شماهایی که دنبالِ پولینالکی اسم دارای دوزاری لانتوریبره پام رو بیت میسازم کاخ زودیبا یه مشت خاک توو ریه ام میکِشم وافوریکلماتو بالا نشعه ام تا آخرِ سال جوری کههمه شما جادو میشین با موزیکمن تیرام صاف توو سیبلن[کورس]برین ردِ کارتون چاقالای جیره خورما به دوش میکِشیم بارای اندیشه روبالای همیشه سفید پاره کردیم پیله روکرمی که به خود تنید تارای ابریشموبرین ردِ کارتون چاقالای جیره خورما به دوش میکِشیم بارای اندیشه روبالای همیشه سفید پاره کردیم پیله روکرمی که به خود تنید تارای ابریشمو[ورس دو]ما دوست داریم دست بدیم نیست دستِ مادست به رپه هم خودتو ب*ام هم ردِ پاتومگه نیست همین اختلاف چیه بینِ نسلِ ما تونسل قبل یا بد با الباقی همه بنده هاقسم به آسمون تیره تر اَ دروغای تخ*یتقسم به اولین قسمم کارام میاد مفتیتو دنبالِ رخدادی ، مخ بزن با زمانتو منتظری پخش شی از رادیو جوانتا دیروز رفیقِ رپفا امروز رفیقِ رپ سگیه مشت چاقالِ مبتدی فقط باعث پس رفتفقط دنبالِ تفریحه کمت دویستا هشتگبه قیمتِ خودت هیپ هاپو هُل میدی عقب ترفرهنگ که کشکه من جنگم با جیبِاون چاقالیه که تو رو میخره میشی بیمه اتهر جا هم که میبرتت یه چی سَر میگیرهآخر هم از ارشاد واسه ما میگیره جیره[کورس]برین ردِ کارتون چاقالای جیره خورما به دوش میکِشیم بارای اندیشه روبالای همیشه سفید پاره کردیم پیله روکرمی که به خود تنید تارای ابریشموبرین ردِ کارتون چاقالای جیره خورما به دوش میکِشیم بارای اندیشه روبالای همیشه سفید پاره کردیم پیله روکرمی که به خود تنید تارای ابریشمو[ورس سه]این یکی واسه همه چاقالای عشقِ شهرتکه میخوان با شرط بندی هیپ هاپو هم ج*ده کننمگه ما مُرده باشیم اسمِ شما پررنگتوو رپ اصیل دستِ ماه قلق و فنشکه اگه بشنوه باز میکنه ذهنتو ردپولای اسپانسرتو نمیدم به یه تخ*مکه کاشته میشه توو زمینِ بایرِ رپمن اینکارو میکنم تا روحمو زنده کنمتو دلِ هنرو میشکافی با چاقوی ناشیخونه‌ اتو روی یه زمینه وارونه ساختیاومدی رپ کنی یا پول بسازیما میخوایم روی زخما دارو بپاشیمپس کار میکنیم رو خود شناسینه اینکه بت بسازیم از خودمونروحمونو ببازیم به بُعد مادیپس حق بده به این جریان به کل بشاشیمحالا دلخوریم یا چیمیگی هیپ هاپ گفتنش مفته فنچزیرزمین منبعِ پوله جنسأ بالا تا پاتون سر جمع تناقضادعا پُر ولی پوکه خنگبا غبغب باد میسازید فرهنگِ میهنلاشم ابداع میکنید طرزه جدیده رید*بحثِ پول که بیاد وسط سرِ همه ماستا کیسه استواسه شهرت میکَنن توو روتم نمیگنهمه خیلی شیک میرن دنبالِ عددتقلبیا با دزدا صاحبِ یه خرنبهت توصیه میشه هر دفعه تخ* سیر شدییه قری ام بخون با کمپانی فنربعدِ این همه سال هنوزم قصه داریممستقل توو زیرزمین چشمه داریمبرا هیپ هاپ اینکارا زشته حاجیبرو کار میکن جا جنده بازی[کورس]برین ردِ کارتون چاقالای جیره خورما به دوش میکِشیم بارای اندیشه روبالای همیشه سفید پاره کردیم پیله روکرمی که به خود تنید تارای ابریشموبرین ردِ کارتون چاقالای جیره خورما به دوش میکِشیم بارای اندیشه روبالای همیشه سفید پاره کردیم پیله روکرمی که به خود تنید تارای ابریشموبرای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید خرید و دانلود قانونی اثر دانلود با کیفیت 128 به همراه متن افزوده دانلود با کیفیت 320 به همراه متن افزوده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *